Privātuma politika

Datu aizsardzība un vietnes lietošanas noteikumi

Interneta vietne www.jeep.lv (turpmāk tekstā – vietne) paredzēta izmantošanai galvenokārt Latvijas Republikas teritorijā. Vietnes izmantošanu nosaka Latvijā spēkā esošie tiesību akti.

2023 Jeep, Stellantis Auto SAS.

Vietnes saturs

Vietnē ir informācija par Jeep automobiļiem un pārdošanas veicināšanas programmām. Vietnē ir pieejama informācija par Latvijā nopērkamām Jeep precēm un pārdošanas veicināšanas programmas noteikumi ir spēkā Latvijas teritorijā. Vietnē var būt arī atsauces un informācija par Jeep precēm, kas tiek pārdotas citās valstīs. Visa informācija, kas publicēta vietnē, paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. Šī informācija neaizvieto to informāciju, ko sniedzis autorizēts Jeep dīleris, un nevar tikt interpretēta kā tāda. Vietnes mērķis ir piedāvāt pēc iespējas daudzpusīgu informāciju. Tomēr šeit var būt kļūdas un neprecizitātes, kas radušās regulāri atjaunojot vietni. Auto-Bon Ital OY (turpmāk tekstā – Auto-Bon Ital) jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma var mainīt vietnes saturu, piemēram, veikt izmaiņas modeļu klāstā, to aprīkojumā, tehniskajos datos, krāsās, cenās un informācijā, kas attiecas uz preču pieejamību.

Jeep preču cenas

Vietnē norādītajām cenām ir tikai informatīvs raksturs. Šīs cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas, un tāpēc tās var atšķirties no Jeep autorizēto dīleru piedāvātās cenas. Jebkuras Jeep preces pirkums vienmēr tiek veikts, pamatojoties uz īpaši šim nolūkam sagatavota pārdošanas līguma.

Personas datu apstrāde un privātuma aizsardzība

Auto-Bon Ital izmanto visus personas datus, kas iegūti ar vietnes starpniecību, lai uzlabotu piedāvātos pakalpojumus, atbildētu uz saņemtajiem jautājumiem, kā arī lai pieņemtu pieteikumus (piemēram, testa braucieniem, cenu piedāvājumiem, servisa apmeklējumam u.tml.).

Auto-Bon Ital pieliek visas pūles, lai nodrošinātu drošu personas datu vākšanu, pārsūtīšanu un uzglabāšanu. Auto-Bon Ital neizmanto personas datus nevēlamu vēstuļu un informācijas sūtīšanai, kā arī nenodod un nepārdod personas datus trešajām personām.

Vietnes apmeklētāju skaits un cita informācija, kas parasti ir saistīta ar vietnes apmeklēšanu (IP adrese, tīmekļa pārlūkprogrammas veids, apmeklētās lapas un apmeklējuma laiks), tiek izsekota vispārējā līmenī, izmantojot tā saucamās sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas. Apmeklētājs savas pārlūkprogrammas iestatījumos var atspējot sīkdatņu sūtīšanu uz savu datoru, taču šajā gadījumā pastāv iespējamība, ka apmeklētājam var neizdoties izmantot visas vietnes sadaļas. Lietotāja dati tiek izmantoti vietnes pilnveidei un attīstībai.

Auto-Bon Ital garantē personas datu aizsardzību un drošu to apstrādi, tam izmantojot visus nepieciešamos un paredzētos līdzekļus.

Autortiesības

Uz visu vietnes saturu attiecas autortiesību aizsardzība, un tā izmantošanu nosaka Autortiesību likums. Informāciju, tekstus, attēlus, grafikas, animācijas, video un audio failus, kas pieejami vietnē, atļauts izmantot tikai personīgiem mērķiem, bet nekādā gadījumā peļņas gūšanas nolūkā. Bez Auto-Bon Ital rakstiskas piekrišanas aizliegts kopēt, izplatīt, mainīt, nodot trešajām personām, licencēt, pilnībā vai daļēji pārpublicēt jebkuru vietnes satura daļu jebkādiem mērķiem.

Preču zīmes

Visu vietnē minēto preču un pakalpojumu preču zīmju un logotipu īpašnieks ir Stellantis Auto SAS, Auto-Bon Ital vai saistītas trešās puses. Bez attiecīgas piekrišanas nav pieļaujama to izmantošana, lejupielāde, kopēšana vai izplatīšana jebkādiem mērķiem.

Hipersaites

Vietnes tekstos var būt hipersaites uz citām interneta vietnēm. Auto-Bon Ital neuzņemas atbildību par šādu hipersaišu un citās interneta vietnēs esošās informācijas precizitāti, pilnīgumu un pareizību. Pāreja no vietnē esošajām hipersaitēm uz citām interneta vietnēm veicama, lietotājam pašam uzņemoties pilnu atbildību par to.

Datu pareizība netiek apstiprināta vai garantēta

Lai arī Auto-Bon Ital cenšas nodrošināt vietnē publicētās informācijas precizitāti, to ne vienmēr izdodas izdarīt pilnībā, un Auto-Bon Ital neatbild par vietnē publicētās informācijas precizitāti, pilnību un pareizību. Visa vietnē publicētā informācija un materiāli tiek piedāvāti tādi, kādi tie ir, nesniedzot nekādas tiešas vai netiešas garantijas.

Atbildības ierobežojums

Auto-Bon Ital neuzņemas atbildību par tiešiem un netiešiem zaudējumiem, ko radījusi vietnes izmantošana un kas radušies vai citādā veidā saistīti ar vietnes apmeklējumu vai tās izmantošanu, tostarp jebkuru datu iznīcināšanu vai bojājumu, ko izraisījuši datorvīrusi, vai vietnē iegūto datu drošību un patiesumu.

Datu aizsardzības un lietošanas noteikumu atjaunošana

Auto-Bon Ital patur tiesības mainīt un atjaunināt šos noteikumus, kad vien tas būs nepieciešams tā darbībai. Tāpēc iesakām laiku pa laikam pārlasīt šos noteikumus.