Juridiskā informācija

Personas datu apstrādes reģistrs

Saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR).

Pārzinis

Auto-Bon Ital Oy

Adrese – Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa, Somija

E-pasts – info@bassadone.fi

Vietne – www.jeep.lv

Personas datu apstrādes reģistra nosaukums

Auto-Bon Ital Oy klientu un ieinteresēto pušu reģistrs

Personas datu apstrādes pamats

Reģistrētās personas piekrišana, klientu attiecību uzturēšana, līgums, pasūtījums vai uzņēmuma likumīgās intereses.

Personas datu izmantošanas mērķis

Reģistrā glabāto datu izmantošanas mērķi ir šādi:

 • darbības uzlabošana, plānošana un atbalsta sniegšana;
 • līgumu un pasūtījumu izpilde;
 • klientu attiecību, klientu apkalpošanas un ar to saistītās komunikācijas pārvaldība;
 • ieinteresēto pušu attiecības;
 • viedokļu un tirgus izpēte;
 • klientu un mārketinga komunikācijas pārvaldība;
 • tīmekļa vietnes statistika, analīze un informācijas drošības pasākumi.

Reģistra datu saturs

Reģistrā tiek glabāta šāda pamatinformācija par reģistrēto personu:

 • vārds un uzvārds;
 • adrese;
 • dzimšanas datums;
 • personas kods gadījumos, kad to atļauj tiesību akti par personas datu apstrādi;
 • tālruņa numurs;
 • e-pasta adrese;
 • piekrišana un aizliegumi mārketinga paziņojumu saņemšanai;
 • iespējamo klientu un darījumu vēsture, kā arī informācija par līgumiem un pasūtījumiem.

Informācija par reģistrēto automobili

 • Automobiļa zīmols, modelis, reģistrācijas numurs un šasijas numurs
 • Pirkšanas darījumi, apkope un citas darbības

Pastāvīgie informācijas ieguves avoti

Dati tiek iegūti galvenokārt no:

 • reģistrētas personas (klienta) saistībā ar notikumiem, kas skar klientu attiecības, pakalpojumu izmantošanu, savstarpējo komunikāciju un notikušus darījumus;
 • pilnvarotajiem pārstāvjiem (dīleriem, servisa centriem) saistībā ar automobiļu pasūtījumiem, servisā veiktiem pasūtījumiem un automobiļiem veiktām apkopes darbībām.

Reģistrā esošā informācija var tikt papildināta arī no, piemēram, šādiem avotiem:

 • no publiskiem datu avotiem;
 • no citiem iespējamiem datu pārziņa partneriem.

Datu glabāšanas termiņš

Atkarībā no personas datu izmantošanas mērķa mēs uzglabājam personas datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams vai cik ilgi to nosaka tiesību akti, piemēram, par patērētāju tiesību aizsardzību, grāmatvedību un nodokļiem.

Informācijas izpaušana

Personas dati parasti netiek izpausti ārpus reģistra. Personas datu apstrādes uzdevumus var uzticēt ārpakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar datu aizsardzības likumdošanu un tajos noteiktajos ierobežojumos.

Gadījumos, kas saistīti ar reģistrētas personas veikta pasūtījuma apstrādi vai klientu attiecību pārvaldību, personas dati var tikt izpausti pilnvarotiem sadarbības partneriem vai citām iesaistītajām pusēm.

Reģistrā ietvertie personas dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas.

Reģistra aizsardzība

Reģistra informācijas sistēmas ir aizsargātas ar atbilstošiem tehniskajiem pasākumiem, tostarp regulāriem operētājsistēmas un lietotņu atjauninājumiem, šifrētiem savienojumiem un drošu tiešsaistes vidi. Lai varētu lietot reģistru, ir nepieciešams administratora piešķirts ID un parole.

Ja jums ir kādi jautājumi vai sūdzības par personas datu izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar mums.